Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Δημοσιεύσεις

Η ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος αποτυπώνεται σε 28 Βιβλία/μονογραφίες, 104 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 17 Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, 126 Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 11 Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές, 66 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, 25 Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 17 Άλλες εργασίες, 137 Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά, 1 Βιβλιοκρισία που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

Ο βαθμός αναγνώρισης του ερευνητικού έργου του Τμήματος μέσω ετεροαναφορών, παρόλο που δεν μετράται με τις μεθόδους ή τα εργαλεία των θετικών επιστημών, είναι ικανοποιητικός. Πιο συγκεκριμένα (πληροφορίες έδωσαν 12 μέλη Δ.Ε.Π.) σημειώθηκαν 719 Ετεροαναφορές, 22 Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου, 2 βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 59 Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων, 81 Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, 136 Προσκλήσεις για διαλέξεις, 1 επίσημη Πρόσκληση προσκεκλημένου ομιλητή σε Παγκόσμιο Συνέδριο Μάθησης , 4 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus