Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
A+ R A-

Διαδικασία εγγραφής αιτούντων μετεγγραφή

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκριθεί, να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτηρίου, από την Τρίτη 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017  αποκλειστικά και μόνον κατά το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και ώρες 10-12.00), για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

(Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Γραμματεία Π.Τ.Ν., Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 451 10, Ιωάννινα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του φοιτητή).

Οι φοιτητές θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, και να υποβάλουν, εκτός από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο Ε της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την εδώ)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους 2016, απαραίτητο για τη δωρεάν σίτιση του φοιτητή. Για τη σίτιση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικού εντύπου το οποίο οι φοιτητές μπορούν να κατεβάσουν εδώ.

Η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση τους φοιτητές για την αποδοχή ή μη της μετεγγραφής τους και θα τους ζητήσει να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης.

Η χορήγηση βεβαιώσεων και κωδικών πρόσβασης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

 

  Ιωάννινα, 06/11/2017

  Από τη Γραμματεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus