Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
A+ R A-

Διαδικασία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματός μας ότι λόγω ορισμένων προβλημάτων που, κεντρικά, παρουσιάστηκαν δεν είναι δυνατή ακόμη η είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Για την απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν το σύνδεσμο https://academicid.minedu.gov.gr/ και με τη χρήση του user id που τους χορηγήθηκε κατά την εγγραφή τους και του κωδικού πρόσβασης που έχουν δημιουργήσει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στην επιλογή φωτογραφίας η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.

Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές θα απορρίπτονται και ο φοιτητής θα πρέπει να επανυποβάλει την αίτησή του με νέα φωτογραφία με άμεση συνέπεια την καθυστέρηση έκδοσης της ταυτότητας.

Από τη γραμματεία.

Ιωάννινα, 08/10/2018

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus