Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
A+ R A-

Διευκρίνιση σχετικά με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής

 

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

            

ΠΡΟΣ: Γραμματείες όλων των Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων ,  ΤΕΙ,  ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών 

Θέμα: Οδηγίες για την εγγραφή των εισαγομένων στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής.                                 

 

Όπως είναι γνωστό, για την εγγραφή των επιτυχόντων έτους 2017 εφαρμόστηκε και τη  φετινή χρονιά το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής, χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνθηκαν με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.  

Και στη φετινή διαδικασία παρατηρήθηκε για μικρό αριθμό επιτυχόντων, ότι στο σύστημα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, το  οποίο διαλειτουργεί  με το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής, υπήρξαν μικρές διαφοροποιήσεις ως προς τα απαιτούμενα προς εγγραφή στοιχεία. Επιπλέον, μικρός αριθμός επιτυχόντων εκ παραδρομής  συμπλήρωσε Α.Μ.Κ.Α. άλλου προσώπου καταχωρώντας έτσι στην Αίτηση  εγγραφής  Ονομαστικά Στοιχεία που δεν είναι τα προσωπικά τους.    

Για αυτό το λόγο θα θέλαμε να επισημανθεί ότι, παρά την ύπαρξη τέτοιων αναντιστοιχιών ως  προς τα απαιτούμενα ατομικά στοιχεία, οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων θα θεωρούνται απολύτως έγκυρες, καθώς θα υπάρξει δυνατότητα ελέγχου και επικαιροποίησής τους κατά την προσέλευση των εγγραφέντων στις Γραμματείες των Σχολών-Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, οι Γραμματείες δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

                                                                                                                  

                                                                                                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                  

                                                                                                                                                                                                                     

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus