Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
A+ R A-

Επιλαχόντες (κατάλογος) Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης ΙΚΥ

Καλούνται οι φοιτητές/τήτριες του Τμήματός μας, οι οποίοι ανήκουν στους επιλαχόντες* του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 24 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Η προθεσμία είναι καταληκτική και δεν θα υπάρξει καμμία παράταση.

Σημειώνονται τα εξής:

1. Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 
Είναι δυνατή η αποστολή των δικαιολογητικών μέσω απλού ταχυδρομείου (όχι συστημένης επιστολής) ή εταιρείας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου 
Πανεπιστημιούπολη
451 10 Ιωάννινα

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η υποβολή δεν γίνει από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε όλα τα υπογεγραμμένα από αυτόν έντυπα. 

2. Τα απαιτούμενα διακιολογητικά αναγράφονται στην αίτηση κάθε υποψηφίου και η υποβολή τους γίνεται με αποκλειστική του ευθύνη και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης του ΙΚΥ. 
Ελλιπή ή μη επικαιροποιημένα δικαιολογητικά επιφέρουν την απόρριψη του συνόλου της υποψηφιότητας.

3. Διευκρινίζεται ότι από το ΙΚΥ έχουν κληθεί περισσότεροι επιλαχόντες από τις κενές θέσεις. Η τελική κατάταξη των επιλαχόντων υποψηφίων θα γίνει από το ΙΚΥ κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης.

 

Από τη Γραμματεία.
Ιωάννινα, 22/08/2017.

 

* Κατάλογος επιλαχόντων (όπως έχει προσδιοριστεί από το ΙΚΥ)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1

6738

ΑΥΔΗ

ΑΝΝΑ

2ο

2

5710

ΓΕΩΡΓΑΚΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

8ο

3

6778

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2ο

4

5762

ΚΑΨΑΛΑ

ΘΕΟΔΩΡΑ

8ο

5

6170

ΜΙΑΡΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ -ΕΙΡΗΝΗ

6ο

6

6868

ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ

ΣΑΛΩΜΗ

2ο

7

6580

ΠΑΡΘΕΝΗ

ΟΛΓΑ

4ο

8

6250

ΣΕΡΕΤΗ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ

6ο

9

6951

ΦΙΛΑΟΥ

ΖΩΗ

2ο

10

6292

ΦΛΟΥΔΑ

ΑΓΛΑΪΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

6ο

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus