Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
A+ R A-

Πρόγραμμα πτυχιακής εξεταστικής

Στην παρούσα ανακοίνωση θα αναρτώνται οι ημέρες και ώρες εξέτασης των μαθημάτων της πτυχιακής εξεταστικής.

Η ανακοίνωση θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα ορίζεται εξέταση από τους διδάσκοντες.

Καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ώστε να ενημερώνονται για προσθήκες και τυχόν αλλαγές.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΑΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ. ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

Από τη Γραμματεία

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα μαθήματα 

ΠΝΥ302 Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εκπαίδευση στις Νέες Τεχνολογίες
ΠΝΥ303 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠ.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΠΝΥ308 Πληροφορική και Εκπαίδευση-Νέες Τεχνολογίες

με διδάσκουσα την κα Παγγέ θα εξεταστούν στις 2/6/2017 παράλληλα με τα μαθήματα της κανονικής. Επικοινωνήστε με email με τη διδάσκουσα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΠΝΕ 142 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική πολιτική (Θ. Μπάκας)
  Παρασκευή, 9.6.2017, 16.00, Γραφείο διδάσκοντα (προφορικά)

 • ΠΝΕ 807 Οργάνωση σχολείου και τάξης (Θ. Μπάκας)
  Παρασκευή, 9.6.2017, 16.00, Γραφείο διδάσκοντα (προφορικά)

 • ΠΝΥ 405 Θεωρία της λογοτεχνίας (Ι. Τριάντου)
  Πέμπτη, 1.6.2017, 13.30, Γραφείο διδάσκουσας (προφορικά)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΛΛΑΓΗ!! Το μάθημα «ΠΝΥ 204 Εκπαιδευτική Ψυχολογία» θα εξεταστεί ΓΡΑΠΤΩΣ την Τρίτη, 13.6.2017, 15.00 -18.00 στην αίθουσα 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 • NE403α Ηθολογία – Βιολογία (Β. Κούτρας)
  Δευτέρα, 19.6.2017, 12.00 Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΝΥ 203 Ψυχοφυσιολογία Ι (Β. Κούτρας)
  Δευτέρα, 19.6.2017, 12.00 Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΝΕ 207 Ψυχοφυσιολογία ΙΙ (Β. Κούτρας)
  Δευτέρα, 19.6.2017, 12.00 Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΝΥ 425 Αγωγή Υγείας Ι (Β. Κούτρας)
  Δευτέρα, 19.6.2017, 12.00 Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΝΥ 130 Προσχολική Παιδαγωγική – Σύγχρονες  διδακτικές προτάσεις (Μ.     Σακελλαρίου)
  Πέμπτη, 15.6.2017, 14.00 – 15.00 Γραφείο διδάσκουσας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα Χειμερινά μαθήματα της κας Πλακίτση θα εξεταστούν την Πέμπτη 8/6/2017. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνήσουν με την Καθηγήτρια (τηλ., e-mail) για την ώρα και τον τόπο της εξέτασης

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΠΕΥ 301 Τα Μαθηματικά των προνηπίων και των νηπίων. (Ξ. Βαμβακούση)
  Τρίτη, 20.6.2017, 15.00 – 17.00 Προφορικά Αιθ. Διδακτικής Μαθηματικών

 • ΠΝΕ 226 Συμβουλευτική Γονέων (Α. Γιώτσα)
  Μάθημα εαρινού εξαμήνου, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα κανονικής εξεταστικής Ιουνίου

 • ΠΝΥ 205 Κοινωνική Ψυχολογία (Α. Γιώτσα)
  Τρίτη, 6.6.2017, 13.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκουσας

 • ΠΝΕ 225 Η δυναμική των οικογενειακών συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο (Α. Γιώτσα)
  Τρίτη, 6.6.2017, 13.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκουσας

 • ΠΝΕ 421 Θεατρική Παιδεία (Κ. Καραμήτρου)
  Μάθημα εαρινού εξαμήνου, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα κανονικής εξεταστικής Ιουνίου

 • ΠΝΕ 439 Θεατρικό Παιχνίδι (Κ. Καραμήτρου)
  Μάθημα εαρινού εξαμήνου, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα κανονικής εξεταστικής Ιουνίου.

 • ΠΝΕ 438 Δραματοποίηση – θεατρική έκφραση ρυθμός και κίνηση (Κ. Καραμήτρου)
  Τετάρτη, 14.6.2017, 15.30 Προφορικά Γραφείο διδάσκουσας

 • ΠΝΕ 506 Θεατρική Παιδεία και Πράξη (Κ. Καραμήτρου)
  Τετάρτη, 14.6.2017, 15.30 Προφορικά Γραφείο διδάσκουσας

 • ΠΝΕ 405 Η Ελληνική Γλώσσα και η Ιστορία της (Ν. Τσιτσανούδη)
  Μάθημα εαρινού εξαμήνου, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα κανονικής εξεταστικής Ιουνίου

 • ΠΝΥ 600 Γλωσσική αγωγή στο νηπιαγωγείο και επικοινωνιακή προσέγγιση (Ν. Τσιτσανούδη)
  Μάθημα εαρινού εξαμήνου, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα κανονικής εξεταστικής Ιουνίου

 • ΠΝΕ 700 Ελληνική Γλώσσα και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Εκπαιδευτικές εφαρμογές στο νηπιαγωγείο. (Ν. Τσιτσανούδη)
  Τετάρτη, 14.6.2017, 11.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκουσας

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σύγχρονες τάσεις προσχολικής εκπαίδευσης 
22 Ιουνίου 2017,  15.00-
18.00. Η αίθουσα θα καθοριστεί

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Φιλοσοφία Παιδείας Ι, Χ. Αποστολόπουλος
Τετάρτη 14/6/2017, ώρα 18.00-21.00 (η αίθουσα θα ανακοινωθεί εγκαίρως)

Φιλοσοφία Παιδείας Ι, εξέταση από Επιτροπή
Πέμπτη 15/6/2017, ώρα 13.00, Εργαστήριο Προσχολικής Αγωγής

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΝΥ502α  Μουσική Ι (Θ. Ράπτης)
  Παρασκευή, 16.6.2017, 16.30 προφορικά αίθ. Μουσικής
 • ΠΕΥ300 Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική – Εφαρμογές στο Νηπιαγωγείο (Θ. Ράπτης)
  Παρασκευή, 16.6.2017, 16.30 προφορικά αίθ. Μουσικής

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ΠΕΥ 101 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Θ. Θάνος)
  Τετάρτη, 21.6.2017, 15.00 – 16.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΝΕ 400 Κοινωνιολογική θεωρία και εκπαίδευση (Θ. Θάνος)
  Τετάρτη, 21.6.2017, 15.00 – 16.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκοντα.

 • ΠΝΕ 5001 Θεωρίες Φυσικής Αγωγής – Παιδαγωγικές και Κοινωνιολογικές Διαστάσεις (Χ. Ζάραγκας)
  Πέμπτη, 1.6.2017, 11.00 -12.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΝΕ 312 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας   (Χ. Ζάραγκας)
  Πέμπτη, 1.6.2017, 11.00 -12.00  Προφορικά Γραφείο διδάσκοντα
 • ΠΕΥ 302 Διδακτική Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Κινητικής Αγωγής 
  (Χ. Ζάραγκας) 
  Πέμπτη, 1.6.2017, 11.00 -12.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκοντα

 • ΠΝΕ 228 Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή  (Δ. Σαρρής)
  Τρίτη, 20.6.2017, 14.00 – 15.00 Προφορικά Γραφείο διδάσκοντα

 • ΠΝΥ 201 Εισαγωγή στην ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες    (Γ. Παπαντωνίου)
  Τρίτη, 13.6.2017, 17.00-18.00, Προφορικά Γραφείο διδάσκουσας
 • ΑΛΛΑΓΗ!! Το μάθημα «ΠΝΥ 204 Εκπαιδευτική Ψυχολογία» θα εξεταστεί ΓΡΑΠΤΩΣ την Τρίτη, 13.6.2017, 15.00 -18.00 στην αίθουσα 2

 • ΝΥ106α Διδακτική Μαθηματικών Ι (Μ. Καλδρυμίδου – Ξ. Βαμβακούση)           Πέμπτη, 22.6.2017, 12.00 – 15.00, αίθ. 3 Π.Τ.Ν.

 • ΝΕ116α Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο (Μ.          Καλδρυμίδου) Πέμπτη, 22.6.2017, 12.00 – 15.00, παράδοση εργασιών          
  Γραφείο διδάσκουσας

 • ΠΝΕ 315 Θέματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας
  Πέμπτη, 22.6.2017, 12.00 – 15.00, παράδοση εργασιών
  Γραφείο Μ.       Καλδρυμίδου

 • ΠΝΕ 133 Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό στα μαθηματικά (Μ.             Καλδρυμίδου) Πέμπτη, 22.6.2017, 12.00 – 15.00, παράδοση εργασιών          
  Γραφείο διδάσκουσας

 • ΠΝΕ 304 Θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες στο νηπιαγωγείο (Μ.          Καλδρυμίδου) Μάθημα εαρινού εξαμήνου, συμβουλευτείτε το πρόγραμμα   κανονικής εξεταστικής Ιουνίου 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιστήμη της Τέχνης και Εικαστικές Τέχνες
Τρίτη 20/6/2017 9.00-12.00 Εργαστήριο Ζωγραφικής Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία  9-12 Δευτέρα 12 Ιουνίου
2017 Αμφιθέατρο Νηπιαγωγών

Διεθνές Παραμύθι 9-12 Τρίτη 13 Ιουνίου 2017  Αμφιθέατρο Νηπιαγωγών

Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών για τα παραπάτω δυο μαθήματα  θα
πραγματοποιηθούν MONO Γραπτώς

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αγγλικά Ορολογία και κείμενα προσχολικής αγωγής Ι

16 Ιουνίου , 9-12 (μαζί με την ορολογία ΙΙ)

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus