Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής ταυτότητας

Ενημερώνονται οι φοιτητές ότι, σε περίπτωση απώλειας της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και προκειμένου να εκδοθεί νέα, οφείλουν να δηλώσουν την απώλεια στην Αστυνομία και να προσκομίσουν/αποστείλουν στη γραμματεία τη σχετική βεβαίωση/δήλωση.
Η γραμματεία θα ακυρώσει το απολεσθέν δελτίο και ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει εκ νέου αίτηση ηλεκτρονικά στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

 

Από τη γραμματεία.

Ιωάννινα, 25/04/2017

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus