Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019
A+ R A-

Υποτροφίες-Επείγον

Υποτροφίες επίδοσης ακ. έτους 2011-12 και εισαγωγής ακ. έτους 2012-13.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Καλούνται οι κάτωθι φοιτητές του Π.Τ.Ν.

1. ΖΩΗ ΜΑΡΙΝΑ (Α.Μ.5184)

2. ΝΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Μ.5257)

3. ΜΗΛΙΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Α.Μ.4936)

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ.5033)

5. ΣΥΤΙΛΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ (Α.Μ.4716)

6. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (Α.Μ.4685)

που δικαιούνται υποτροφίας/βραβείου επίδοσης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

 

και οι φοιτητές

1. ΣΟΥΡΑΪΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Α.Μ.5624)

2. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Α.Μ.5485)

που δικαιούνται υποτροφίας/βραβείου εισαγωγής

δικαιούχοι των υποτροφιών εισαγωγής και επίδοσης, καθώς και των βραβείων εισαγωγής και επίδοσης ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014.

να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να υποβάλουν την απαιτούμενη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη λήψη της υποτροφίας.

Οι κυρίες ΝΕΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Α.Μ.5257), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (Α.Μ.5033) και ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (Α.Μ.4685) πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για το προσωπικό καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους καθώς και των γονέων τους, του έτους 2011 (οικονομικό έτος 2012). Αν δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση πρέπει να προσκομίσουν την αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

Ιωάννινα, 12/03/2014       

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus