Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018
A+ R A-

Δηλώσεις μαθημάτων Εαρινού εξ. 2016-17

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 και ώρα 00:01 π.μ. έως και τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 23:59 μ.μ. 

Η καταληκτική προθεσμία είναι οριστική.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές παρά μόνο για αποδεδειγμένα εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από την έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.


Οι δηλώσεις θα γίνουν μέσω του συστήματος CRONOS: https://cronos.cc.uoi.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν δοθεί στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους.

 Σημαντική επισήμανση:

Η Δήλωση Μαθημάτων είναι βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή, γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου και έχει θέση εγγραφής σε κάθε εξάμηνο. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ο φοιτητής δεν μπορεί να εξεταστεί σε καμία εξεταστική σε μαθήματα που δήλωσε παλιότερα και δεν τα δήλωσε εκ νέου και στο τρέχον ακ. έτος.

Πτυχιακή εξεταστική Ιουνίου 2017
Οι επί πτυχίω φοιτητές και μόνον αυτοί (5ο έτος και άνω) θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που χρωστούν είτε είναι χειμερινού είτε εαρινού εξαμήνου.
Με νεώτερη ανακοίνωση, πριν από την έναρξη της εξεταστικής, οι επί πτυχίω φοιτητές θα κληθούν να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

 

 

Δηλώσεις

Κατά το τρέχον εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα ως εξής:
- Οι φοιτητές 1ου, 2ου και 3ου έτους από 6 έως 8 μαθήματα.
- Οι φοιτητές 4ου έτους έως 10 μαθήματα
- Οι επί πτυχίω φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μαθήματα χωρίς αριθμητικό περιορισμό.

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πρώτα όλα τα Υποχρεωτικά μαθήματα που χρωστούν από παλαιότερα έτη και μετά τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου τους και μέχρι το μέγιστο αριθμό των 10 μαθημάτων.

 

 Μαθήματα που έχουν αριθμητικό όριο και μαθήματα που δηλώνονται στους διδάσκοντες

Το μάθημα "Σταθμοί στην Ιστορία της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής" έχει όριο 200 φοιτητών.
Δηλώνεται απευθείας στο σύστημα cronos και γίνονται δεκτοί οι 200 πρώτοι που θα το δηλώσουν

Τα παρακάτω μαθήματα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δηλώνονται στους διδάσκοντες και θα προστεθούν από τη Γραμματεία μετά το πέρας των δηλώσεων στη δήλωση των φοιτητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον κατά το μάθημα. Αυτοί οι φοιτητές καλούνται να δηλώσουν αντίστοιχο αριθμό λιγότερων μαθημάτων ώστε να μπορούν τα μαθήματα αυτά να συμπεριληφθούν στη δήλωσή τους:

1. Δημιουργική μουσική αγωγή στην πράξη
2. Διδακτική μαθηματικών ΙΙ
3. Περιβαλλοντική αγωγή

 

 Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα

Το μάθημα "Ρύπανση περιβάλλοντος" προσφέρεται από το Τμήμα Χημείας με διδάσκουσα την κ. Χελά.
Το μάθημα "Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας" προσφέρεται από το Οικονομικό Τμήμα με διδάσκοντα τον κ. Γκωλέτση.

Διπλωματική εργασία
- Η διπλωματική εργασία δηλώνεται και ηλεκτρονικά και με την υποβολή του ειδικού εντύπου στη Γραμματεία. Διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα και δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό των μαθημάτων που αναφέρεται παραπάνω. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: 16/03/2017

Φόρμα ηλεκτρονικής δήλωσης διπλωματικής εργασίας
Αίτηση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Προπτυχιακού Φοιτητή

  

Ξένη Γλώσσα (*)
Τα υποχρεωτικά μαθήματα Ξένης Γλώσσας δηλώνονται από το 2ο έτος και μετά και δεν περιλαμβάνονται στο μέγιστο αριθμό μαθημάτων.

Το μάθημα ξένης γλώσσας του εαρινού εξαμήνου θα δηλωθεί ηλεκτρονικά στην παρακάτω  φόρμα της Γραμματείας και θα προστεθεί από τη Γραμματεία στη δήλωση των φοιτητών πριν από την εξεταστική.

Φόρμα Δήλωσης Ξένης Γλώσσας

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ξένης γλώσσας να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες για τα μαθήματα αρχαρίων.


Οι φοιτητές μπορούν να απαλλαγούν από την εξέταση των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας αν είναι κάτοχοι πτυχίου ορισμένου επιπέδου (**). Πληροφορίες από τις διδάσκουσες των μαθημάτων. 
Τέλος, και οι φοιτητές που θα απαλλαγούν πρέπει να δηλώσουν το μάθημα.

  

Εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις:
Οι φοιτητές που εισήχθησαν κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων έχουν δικαίωμα να δηλώσουν δύο επιπλέον μαθήματα μόνο από τα προσφερόμενα (αυτά που εμφανίζονται στον Κρόνο). Για τη δήλωση ΜΟΝΟ των επιπλέον μαθημάτων, οι ανωτέρω φοιτητές καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα στις ίδιες προθεσμίες με τη δήλωση των μαθημάτων στον Κρόνο:

Φόρμα δήλωσης δύο επιπλέον μαθημάτων φοιτητών από κατατακτήριες εξετάσεις 

 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την υποβολή της δήλωσής τους.

Προτείνεται η κατά το δυνατόν ενωρίτερη υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος, ιδίως κατά την τελευταία ημέρα των δηλώσεων. 
Μετά την υποβολή της δήλωσης, είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί η οριστική της υποβολή είτε σε κάποιον άλλον υπολογιστή είτε με αποσύνδεση και επανείσοδο στο σύστημα αργότερα.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα, στο χώρο ΣΠΟΥΔΕΣ  > ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες που πρέπει να έχει υπ' όψιν του ο φοιτητής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να τηρούν το ωράριο εξυπηρέτησης και να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Γραμματεία μόνον όταν παραστεί ανάγκη.

Από τη Γραμματεία.

Ιωάννινα, 01/03/2017

 

___________________________________________________________________

(*) ΑΓΓΛΙΚΑ

Προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά για τη λήψη πτυχίου, τα Αγγλική Ορολογία και Κείμενα Προσχολικής Αγωγής Ι (ΝΥ611Α) & ΙΙ (ΝΥ612Α), και δύο (2) προαιρετικά, τα Αγγλικά Ι & ΙΙ, που λειτουργούν ως προπαρασκευαστικά για τα υποχρεωτικά μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας. Τα προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται από το 1ο έτος σπουδών, ενώ τα υποχρεωτικά προσφέρονται στο 2ο έτος σπουδών.

ΓΑΛΛΙΚΑ

Προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα και αντίστοιχα επίπεδα: Γαλλικά αρχάριοι Ι, Γαλλικά αρχάριοι ΙΙ, Γαλλικά μεσαίοι Ι, Γαλλικά μεσαίοι ΙΙ και Γαλλικά επάρκεια από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από αυτά ανάλογα με τις γνώσεις τους και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα, κα Σιούτη Αγλαΐα (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα και αντίστοιχα επίπεδα: Γερμανικά αρχάριοι Ι, Γερμανικά αρχάριοι ΙΙ, Γερμανικά μεσαίοι Ι, Γερμανικά μεσαίοι ΙΙ και Γερμανικά επάρκεια από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από αυτά ανάλογα με τις γνώσεις τους και κατόπιν συνεννόησης με τη διδάσκουσα, κα Φέριγκ Μαρία (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

 (**) Για τα Αγγλικά: από την Ορολογία Ι με Lower (FCE,B2 ) και Upperintermediate και από την Ορολογία ΙΙ με Advanced(C1) και Proficiency(C2). Δεν γίνονται δεκτά τα πτυχία επιπέδου Α1,Α2, Β1 και
Intermediate.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus