Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Πρόγραμμα διδασκαλίας Μεταπτυχιακού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ (Β ΈΞ.)

Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μαθήματα Υ:1. Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα.   Δευτέρα    ώρα 6-9  αιθ. 5  διδ. κ.Μπάκας

                       2.Προσχολική Παιδ/κή: Σχεδιασμοί Μάθησης και Αξιολόγησης.   Πέμπτη ώρα 3-6. εργαστ. αιθ.προσχολικής παιδ/κής     διδ.     κ.Σακελλαρίου

 Μαθήματα Ε: 1.Διαχείριση της Τάξης Τρίτη ώρα 6-9.αιθ. 5    διδ.κ. Κούτρας

        

Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπ/ση

Μαθήματα Υ: 1.Σύγχρονα Εκπ/κά Προγράμματα με Νέες Τεχνολογίες.  Τετάρτη  ώρα 3-6.εργ.Νέων Τεχνολογιών διδ.  κ. Παγγέ

                         2.Σύγχρονη Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών στην     Πρωτοσχολική Εκπ/ση  Τετάρτη ώρα6-9.αιθ.Διδ.Μαθηματικών διδ. κ.Καλδρυμίδου

Μάθημα Ε :Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσειςστη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Τρίτη    ώρα 3-6 αιθ. 5  διδ. κ.Πλακίτση

                _____________________________________________________________

 

Γλωσσικός Γραμματισμός και    Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση

Μαθήματα Υ 1. Ελληνική Γλώσσα: Παρελθόν, Παρόν , Μέλλον.  Τετάρτη ώρα 3-6 γρ. διδ. κ.Τσιτσανούδη

                       2. Αφήγηση και Εκπαίδευση.    Τρίτη ώρα 3-6  αιθ.6     διδ. κ.Τριάντου

Μαθήματα Ε 1. Η Λογοτεχνία στη νεώτερη Ελλάδα ως παράγοντας ιστορικής και  κοινωνικής συνειδητοποίησης.       Τρίτη  ώρα 6-9 αιθ. 6 ή γρ. διδ.  κ.Τριάντου ( θα διδαχθεί εφόσον ο αριθμός των φοιτητών  θα  είναι τουλάχιστον τρεις )

                     2.  Παραμύθια στη Λογοτεχνία  Πέμπτη ώρα 3-6 γρ.διδ.κ.Γ.Λαδογιάννη

 

 

Ψυχολογία στην Εκπ/ση- Ειδική Αγωγή

Μαθήματα Υ:

1.Ειδικη Αγωγή –Μαθησιακές δυσκολίες.   Δευτέρα    ώρα 3-6  εργαστ. Ειδικής Αγωγής διδ. κ. Σαρρής

2.Συστημική παρέμβαση στη σχολική τάξη.   Τρίτη ώρα 6-9 αιθ. 3 διδ. κ.Γιώτσα

Μάθημα Ε:Αυτό-ρύθμιση και Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση κατά των πρώιμη παιδική ηλικία  Δευτέρα  ώρα 3-6. εργαστ.Ψυχολογίας διδ. κ.Παπαντωνίου

 

 Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπ/ση

Μαθήματα Υ: 1Σχολική διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και    του Εκφοβισμού.       Tρίτη   ώρα 3-6.     αιθ. 4 διδ.κ. Θάνος

            2. Η εκπαιδευτική διαχείριση της Κοινωνικής Ετερότητας.   Τετάρτη  ώρα 3-6 αιθ.6 διδ. κ.Στεργίου

Μάθημα Ε :Αθλητικές Δραστηριότητες, Παιχνίδι και Κοινωνικοποίηση.   Πέμπτη    ώρα3-6.     αιθ. 3  διδ.κ.Ζάραγκας

Τέχνη και Εκπαίδευση

Μαθήματα Υ:

 1.  Σύγχρονες τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική.   Τρίτη   ώρα 6-9.     αιθ. Μουσικής διδ.κ.Ράπτης

2. Παιδική Λογοτεχνία:Παράδοση, Νεωτερικότητα και Δημιουργική Γραφή.       Πέμπτη  ώρα 6-9    αιθ.6   διδ. κ.Σπανάκη

Μάθημα  Ε:

1. Θεατρική Παιδεία και Πολιτισμική Αγωγή.    Τετάρτη    ώρα 3-6  γρ.           διδ. κ.Καραμήτρου

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus