Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Οι εγγραφές των εισαχθέντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ακαδ. έτους 2016-17, θα γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου, από τη Δευτέρα 05/09/2016 έως και την Παρασκευή 09/09/2016 και ώρες 10.00-13.00.

Οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Την αίτηση εγγραφής  συμπληρωμένη
2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Δύο απλές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier, στη διεύθυνση: 

Γραμματεία Π.Τ.Ν.
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
451 10 Ιωάννινα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από αρμόδια αρχή (π.χ. Κ.Ε.Π.).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ιωάννινα 05/09/2016

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus