Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

ΠΜΣ Δήλωση διπλωματικής εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης εκτός από την επιτυχή αξιολόγηση των μαθημάτων, αποτελεί και η επιτυχής ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί από την αρχή του γ' εξαμήνου (υποχρεωτικά δε μέχρι την έναρξη του δ’ εξαμήνου) μετά από συμφωνία του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας με τον επιβλέποντα καθηγητή. Όταν το θέμα επιλεγεί, αυτό δηλώνεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και τον επιβλέποντα καθηγητή στη Γραμματεία με δήλωση την οποία παρέχει η ίδια».

Καλούνται οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016  το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας συμπληρώνοντας και εκτυπώνοντας το σχετικό έντυπο εδώ.

Το πρωτότυπο έντυπο υποβάλλεται στη γραμματεία, ενώ από ένα αντίγραφο κρατούν ο επιβλέπων καθηγητής και ο μεταπτυχιακός φοιτητής.

Ιωάννινα, 24 Ιουνίου 2016

Από τη γραμματεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus