Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018
A+ R A-

Χορήγηση πιστοποιητικών από τη Γραμματεία

Η χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών και πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας γίνεται από τη Γραμματεία, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού, αποκλειστικά και μόνον στον ενδιαφερόμενο φοιτητή με την επίδειξη της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στη Γραμματεία, ο φοιτητής μπορεί να αποστείλει σχετική αίτηση μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ και να λάβει το πιστοποιητικό στο ίδιο ΚΕΠ.

Πιστοποιητικά δεν παραδίδονται σε τρίτους και δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

                                                                                               

 Από τη Γραμματεία

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus