Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Διευκρινίσεις για τις Αιτήσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ

  1. Υπενθυμίζουμε στους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ ότι προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησής τους είναι η ταυτόχρονη αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αντιγράφου βασικού τίτλου σπουδών. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

  2. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέγουν μόνο μία κατεύθυνση και κατά συνέπεια να υποβάλουν μόνο μία αίτηση. Καλούνται όσοι έχουν υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία την κατεύθυνση της επιλογής τους. Σε διαφορετική περίπτωση καμία από τις αιτήσεις δεν θα γίνει δεκτή.

  3. Καλούνται οι υποψήφιοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του πεδίου της ξένης γλώσσας καθώς η συμμετοχή στην εξέταση είναι αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στην εξέταση της ξένης γλώσσας και δεν είναι κάτοχοι του αντίστοιχου πτυχίου επιπέδου C1 και άνω, θα απορρίπτονται αυτοδίκαια.

  4. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση του Π.Μ.Σ.

 

Προηγούμενη ανακοίνωση

 

 Καλούνται οι υποψήφιοι να ενημερώνονται τακτικά από τις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus