Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

ΠΜΣ. Πρόγραμμα χειμ. εξαμήνου

Το πρόγραμμα διδασκαλίας του χειμερινού εξαμήνου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει ως εξής:

(σε pdf εδώ)

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

1η Κατεύθυνση:Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης

Μάθημα Υ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Δευτέρα    ώρα 3-6 .αιθ. 3  Διδ. Μπάκας

Μάθημα Υ: Προσχολική Παιδ/κή: Σχεδιασμοί Μάθησης κασι Αξιολόγησης

Πέμπτη ώρα 6-9 αιθ. 5    Διδ. Σακελλαρίου

 

Μαθήματα Ε: Διαχείριση της Τάξης Δευτέρα ώρα 6-9 αιθ.6   Διδ. Κούτρας

 Συνεργασία Οικογένειας, Σχολείου, Κοινότητας: Ακαδημαϊκές και    Κοινωνικές Συνέπειες  ……………… ώρα…..αιθ. …..    Διδ. Σακελλαρίου, Κούτρας. Τετάρτη 6-9

        

2η Κατεύθυνση: Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπ/ση

Μάθημα Υ: Σύγχρονα Εκπ/κά Προγράμματα με Νέες Τεχνολογίες

Τετάρτη    ώρα 3-6 αιθ. 6 Διδ. Παγγέ

Μάθημα Υ: Σύγχρονη Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοσχολική Εκπ/ση   Τετάρτη   ώρα 6-9 αιθ.Διδ. Μαθηματικών

Διδ. Καλδρυμίδου

Μάθημα Ε :Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσειςστη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Δευτέρα    ώρα 3-6 αιθ. Εργαστ. αιθ.Φυσικών Εννοιών

Διδ. Πλακίτση

 

3η Κατεύθυνση: Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Εκπαίδευση

Μάθημα Υ: Ελληνική Γλώσσα: Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον

Τρίτη    ώρα 6-9 αιθ. 5 Διδ. Τσιτσανούδη

Μάθημα Υ:Το Εικονογραφημένο Παιδικό βιβίο και ο Μικρός Αναγνώστης

Δευτέρα    ώρα 3-6  αιθ. 6   Διδ. Σπανάκη

Μαθήματα Ε: Παραμύθια στη Λογοτεχνία  Πέμπτη ώρα 4-7 αιθ.γρ. Διδ. Λαδογιάννη

Η Λογοτεχνία στη νεώτερη Ελλάδα ως παράγοντας ιστορικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης   Τετάρτη   ώρα 3-6 αιθ. 5 Διδ. Τριάντου

 

4η Κατεύθυνση: Ψυχολογία στην Εκπ/ση- Ειδική Αγωγή

Μάθημα Υ:Ειδικη Αγωγή –Μαθησιακές δυσκολίες

Τρίτη ώρα 3-6 αιθ. Εργ. Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής Διδ. Σαρρής

Μάθημα Υ:Συστημική παρέμβαση στη σχολική τάξη

Τετάρτη ώρα 3-6 αιθ. 3 Διδ. Γιώτσα

Μαθήματα Ε: Παιδοψυχολογία Δευτέρα ώρα3-6. αιθ.Εργ.Ειδικής και ΘεραπευτικήςΑγωγής  Διδ. Σαρρής

Αξιολόγηση της κινητικής  συμπεριφοράς των νηπίων

Πέμπτη    ώρα 3-6 αιθ. 3 Διδ.Ζάραγκας

Αυτό-ρύθμιση και Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση κατά των πρώιμη παιδική ηλικία

Δευτέρα    ώρα 3-6 αιθ. 5 Διδ. Παπαντωνίου

 

 

                                     -2-

5η Κατεύθυνση: Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπ/ση

Μάθημα Υ:Σχολική διαμεσολάβηση για την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού     Τετάρτη    ώρα 3-6      αιθ. 4 Διδ. Θάνος

Μάθημα Υ: Το παιδί ως ιδεώδες  Πέμπτη    ώρα 3-6   αιθ. 4 Διδ. Αποστολόπουλος

 

Μάθημα Ε :Αθλητικές Δραστηριότητες, Παιχνίδι και Κοινωνικοποίηση

Εκφοβισμού       Τρίτη    ώρα 3-6     αιθ. 3  Διδ.Ζάραγκας

 

 

6η Κατεύθυνση: Τέχνη και Εκπαίδευση

Μάθημα Υ: Σύγχρονες τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική

Παρασκευή    ώρα 3-6     αιθ. Μουσικής Διδ.Ράπτης

Μάθημα Υ: Παιδική Λογοτεχνία:Παράδοση, Νεωτερικότητα και Δημιουργική Γραφή                                  Τρίτη  ώρα 6-9    αιθ.6   Διδ. Σπανάκη

 

Μαθήματα Ε: Θέατρο Σκιών και Φιγούρες στο Παδικό Θέατρο

Πέμπτη    ώρα 1-4.     αιθ. Γρ.  Διδ. Λαδογιάννη

Η Τέχνη ως ανώτατη μορφή παιδείας στο Νίτσε 

Παρασκευή ώρα 6-9 αιθ.4    Διδ.  Αποστολόπουλος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus