Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020
A+ R A-

Π.Π.Σ._Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019–2020 θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου και ώρα 00:01π.μ. έως και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου και ώρα 23:59μ.μ.

 

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των δηλώσεων είναι οριστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, παρά μόνο για αποδεδειγμένα εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω της εφραμογής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Classweb (https://classweb.uoi.gr), στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές με τη χρήση των προσωπικών κωδικών. Προτείνεται η κατά το δυνατόν έγκαιρη υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υπερφόρτωσης του συστήματος, ιδίως κατά την τελευταία ημέρα των δηλώσεων. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η οριστική της υποβολή είτε με αποσύνδεση και επανείσοδο στο σύστημα, είτε σε άλλον υπολογιστή. Συνιστάται η εκτύπωση της δήλωσης για λόγους ασφαλείας!

 

Σημαντική επισήμανση

Η δήλωση μαθημάτων είναι βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή, γίνεται ηλεκτρονικά και έχει θέση εγγραφής στο εξάμηνο.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί τόσο κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου όσο και κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο. Δε δύναται να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε δηλώσεις παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών. Στην περίπτωση που επιλέξει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα έτη, είναι απόλυτα αναγκαία η εκ νέου δήλωσή τους.

 

Κατά το τρέχον εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα ως εξής:

- Οι φοιτητές του 1ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

Οι φοιτητές του 2ου  έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

- Οι φοιτητές του 3ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

 - Οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών δηλώνουν από ένα (1) έως δέκα (10) μαθήματα.

 

Οι φοιτητές του 2ου, 3ου και 4ου έτους σπουδών έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν ένα μάθημα πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μάθημα Ξένης Γλώσσας.

 

Επίσης, πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων ορίων, δηλώνεται η Διπλωματική Εργασία από όσους φοιτητές έχουν ήδη καταθέσει στη Γραμματεία το αντίστοιχο έντυπο.

 

Οι “επί πτυχίω” φοιτητές – και μόνο αυτοί (5ο έτος σπουδών και άνω)- έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα χωρίς αριθμητικό περιορισμό, με την προϋπόθεση ότι τα είχαν δηλώσει σε κάποια από τις προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους. Επισημαίνεται ότι οι "επί πτυχίω" φοιτητές θα πραγματοποιήσουν δύο (2) δηλώσεις. Μία δήλωση για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (2019-2020 ΧΕΙΜ) και μια δήλωση για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου (2019-2020 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΧΕΙΜ).

 

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 2ο έτος σπουδών με κατατακτήριες εξετάσεις έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δύο (2) επιπλέον μαθήματα μόνο από τα προσφερόμενα (αυτά που εμφανίζονται στην εφαρμογή Classwebυπό τον όρο ότι πρόκειται για μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Τα επιπλέον μαθήματα θα δηλωθούν υποβάλλοντας (με e-mail ή με fax) την αίτηση που θα βρείτε πατώντας εδώ.

 

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο έτος σπουδών με κατατακτήριες εξετάσεις δηλώνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι φοιτητές.

 

Μαθήματα που δηλώθηκαν στους διδάσκοντες

Τα μαθήματα που δηλώθηκαν στους διδάσκοντες έχουν ήδη προστεθεί από τη Γραμματεία. 

 Τα μαθήματα για τα οποία η επιλογή δηλώθηκε στους διδάσκοντες είναι τα εξής:

1. ΠΝΕ313-Εισαγωγή στις έννοιες των Φυσικών Επιστημών

2. ΠΝΕ821-Μορφές Εικαστικής Δημιουργίας - Εφαρμογές

3. ΠΝΕ502-Τα Μουσικά Όρνανα στο Νηπιαγωγείο

4. ΠΝΕ138-Σχεδιασμός και Οργάνωση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

5. ΠΝΕ435-Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία και τη Μικρή Ιστορία

6. ΠΝΕ437-Το Διεθνές Παραμύθι

 

Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα

Το μάθημα "ΠΝΕ702-Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα" προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με διδάσκοντα τον κ. Γκωλέτση.

 

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική, διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα και δηλώνεται από το 2ο έτος σπουδών και μετά. Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Ο φοιτητής που αποφασίζει να εκπονήσει διπλωματική εργασία οφείλει να τη δηλώσει στη Γραμματεία στην αρχή του εξαμήνου υποβάλλοντας αίτηση.

Βρείτε την αίτηση πατώντας εδώ.

 

 Ξένη Γλώσσα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας δηλώνονται από το 2ο έτος σπουδών και μετά και δεν προσμετρώνται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Τονίζεται ότι το μάθημα ξένης γλώσσας δηλώνεται και από τους φοιτητές που θα αιτηθούν απαλλαγή από την εξέταση. 

 

 

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση επιδομάτων, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει περάσει όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, μόνο όταν έχει περάσει επτά μαθήματα και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα υποχρεωτικά του εξαμήνου. Ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος είναι δεκατέσσερα.

 

Από τη Γραμματεία

Ιωάννινα, 08/01/2020

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus