Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019
A+ R A-

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για πρώτη φορά στην ιστορία του διοργανώνει
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 2100/ τ.Β΄/31.07.2014) στην «Προσχολική
Εκπαίδευση», καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο περιεχόμενο
αυτής.

Σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Προσχολική
Εκπαίδευση, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες εφαρμογής της σύγχρονης θεωρίας
και πράξης της Προσχολικής Παιδαγωγικής σε διαφοροποιημένα επαγγελματικά
περιβάλλοντα που συνιστούν δυναμικές κοινότητες μάθησης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προσχολική Εκπαίδευση» έχει τις εξής
ειδικεύσεις:

Ειδίκευση 1: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και
Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ).

Ειδίκευση 2: Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των
Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ).

Ειδίκευση 3: Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική
Εκπαίδευση (Γ).

Ειδίκευση 4: Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)

Ειδίκευση 5: Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)

Ειδίκευση 6: Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ)

 


Δείτε εδώ το ΦΕΚ έγκρισης

 


Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος η σχετική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus