Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
A+ R A-

Πρόσληψη πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου στο Π.Τ.Ν. για το 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για το έτος 2019.

                     Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών αποφάσισε την πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία μεταπτυχιακών φοιτητών, για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, και υποψηφίων διδακτόρων, για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για το έτος 2019, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ.1543/09-04-2019).

                     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών έως και την  Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 (καθημερινά και ώρες 10-12) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο:

«Δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν και τα κάτωθι, τα οποία θα επισυναφθούν στις αιτήσεις των υποψηφίων από τη Γραμματεία:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι υποψήφιοι διδάκτορες.
  2. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος,
Ιωάννινα, 12/04/2019

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus