Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
A+ R A-

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 00:01π.μ. έως και την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 23:59μ.μ.

 

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των δηλώσεων είναι οριστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές, παρά μόνο για αποδεδειγμένα εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και μόνο μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Cronos του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (https://cronos.cc.uoi.gr/unistudent/), στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι φοιτητές με τη χρήση των προσωπικών κωδικών. Προτείνεται η κατά το δυνατόν έγκαιρη υποβολή της δήλωσης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα υπερφόρτωσης του συστήματος, ιδίως κατά την τελευταία ημέρα των δηλώσεων. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί η οριστική της υποβολή είτε με αποσύνδεση και επανείσοδο στο σύστημα, είτε σε άλλον υπολογιστή. Συνιστάται η εκτύπωση της δήλωσης για λόγους ασφαλείας!

 

Σημαντική επισήμανση

Η δήλωση μαθημάτων είναι βασική υποχρέωση κάθε φοιτητή, γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου και έχει θέση εγγραφής στο εξάμηνο.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί τόσο κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου όσο και κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μόνο στα μαθήματα που έχει δηλώσει κατά το τρέχον εξάμηνο. Δε δύναται να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα που περιλαμβάνονται σε δηλώσεις παρελθόντων ακαδημαϊκών ετών. Στην περίπτωση που επιλέξει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα έτη, είναι απόλυτα αναγκαία η εκ νέου δήλωσή τους.

 

Κατά το τρέχον εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματα ως εξής:

 

Οι φοιτητές του 1ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.

 

Οι φοιτητές του 2ου  έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης ενός (1) επιπλέον μαθήματος με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μάθημα Ξένης Γλώσσας.

 

Οι φοιτητές του 3ου έτους σπουδών δηλώνουν από έξι (6) έως οκτώ (8) μαθήματα.Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης ενός (1) επιπλέον μαθήματος με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μάθημα Ξένης Γλώσσας.

 

Οι φοιτητές του 4ου έτους σπουδών δηλώνουν από ένα (1) έως δέκα (10) μαθήματα.Υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης ενός (1) επιπλέον μαθήματος με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μάθημα Ξένης Γλώσσας.

 

Οι “επί πτυχίω” φοιτητές – και μόνο αυτοί (5ο έτος σπουδών και άνω)- έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν χωρίς αριθμητικό περιορισμό τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου αλλά και όλα τα μαθήματα που “χρωστούν” (με την προϋπόθεση ότι τα είχαν δηλώσει παλιότερα), είτε είναι χειμερινού είτε εαρινού εξαμήνου ακόμη και αν δε διδάσκονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

 

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 2ο έτος σπουδών με κατατακτήριες εξετάσεις έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δύο (2) επιπλέον μαθήματα μόνο από τα προσφερόμενα (αυτά που εμφανίζονται στο Cronos) υπό τον όρο ότι πρόκειται για μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. Τα επιπλέον μαθήματα θα δηλωθούν στη Γραμματεία υποβάλλοντας την αίτηση που θα βρείτε πατώντας εδώ.

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο έτος σπουδών με κατατακτήριες εξετάσεις δηλώνουν τα μαθήματα όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι φοιτητές.

 

 Μαθήματα με όριο φοιτητών – Μαθήματα που δηλώνονται στους διδάσκοντες

Τα μαθήματα που δηλώνονται στους διδάσκοντες θα προστεθούν από τη Γραμματεία μετά το πέρας της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων. Οι φοιτητές που έχουν ήδη δηλώσει στους διδάσκοντες τη συμμετοχή τους σε αυτά τα μαθήματα, καλούνται να δηλώσουν αντίστοιχο αριθμό λιγότερων μαθημάτων στην ηλεκτρονική δήλωσή τους, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής τους από τη Γραμματεία.

  

Τα μαθήματα για τα οποία ισχύει όριο φοιτητών είναι τα εξής:

 

ΠΝΕ404-Σταθμοί στην Ιστορία της Μουσικής και της Μουσικής Παιδαγωγικής

Όριο: 200 φοιτητές (ημερομηνία ανακοίνωσης 31/01/2019)

 

ΠΝΕ444-Το Γένος / Φύλο στην Παιδική Λογοτεχνία

Όριο 80 φοιτητές Β΄ Εξαμήνου

 

Τα μαθήματα που έχουν ήδη δηλωθεί στους διδάσκοντες είναι τα εξής:

 

ΠΕΥ602-Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη

Όριο: 120 φοιτητές (ημερομηνία ανακοίνωσης 31/01/2019)

 

ΠΝΕ813-Ειδικά Θέματα Εικαστικών – Εφαρμογές

Όριο: 50 φοιτητές (ημερομηνία ανακοίνωσης 04/02/2019)

 

ΠΝΕ814-Ζωγραφική

Όριο: 50 φοιτητές (ημερομηνία ανακοίνωσης 04/02/2019)

 

ΠΝΕ126-Περιβαλλοντική Αγωγή

Όριο: 50 φοιτητές (ημερομηνία ανακοίνωσης 05/02/2019)

 

ΝΥ109α-Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Όριο: 80 φοιτητές (ημερομηνία ανακοίνωσης 05/02/2019)

 

Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα

Το μάθημα ΠΝΕ803-Ειδικά Θέματα Επιχειρηματικότητας προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών με διδάσκοντα τον κ. Γκωλέτση. Ενημερωθείτε από τη σχετική ανακοίνωση (ημερομηνία ανακοίνωσης 14/02/2019).

 

Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία είναι προαιρετική, διαρκεί τουλάχιστον δύο εξάμηνα και δηλώνεται από το 2ο έτος σπουδών και μετά. Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Ο φοιτητής που αποφασίζει να εκπονήσει διπλωματική εργασία οφείλει να τη δηλώσει στη Γραμματεία υποβάλλοντας αίτηση.

Βρείτε την αίτηση πατώντας εδώ.

 

Ξένη Γλώσσα

Τα υποχρεωτικά μαθήματα ξένης γλώσσας δηλώνονται από το 2ο έτος σπουδών και μετά και δεν προσμετρώνται στον αριθμό των δηλωθέντων μαθημάτων. Τονίζεται ότι το μάθημα ξένης γλώσσας δηλώνεται και από τους φοιτητές που θα αιτηθούν απαλλαγή από την εξέταση. Ο φοιτητής οφείλει να δηλώσει την ξένη γλώσσα στη Γραμματεία συμπληρώνοντας τη φόρμα.

Βρείτε τη φόρμα πατώντας εδώ.

 

 

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση επιδομάτων, ένας φοιτητής θεωρείται ότι έχει περάσει όλα τα μαθήματα του εξαμήνου, μόνο όταν έχει περάσει επτά μαθήματα και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα υποχρεωτικά του εξαμήνου. Ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος είναι δεκατέσσερα.

 

Από τη Γραμματεία

Ιωάννινα, 01/03/2019

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus