Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Εγγραφές επιτυχόντων στο Δ.Π.Μ.Σ.

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο "Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία" να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτηρίου, από την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρες 10.00-13.00, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους, με απλό ταχυδρομείο (όχι συστημένη επιστολή) ή ταχυμεταφορά (courier), στη διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Τ.Ν., 
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη, 
451 10, Ιωάννινα.

Στην περίπτωση αποστολής απαιτείται η πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να υποβάλουν:

1. Αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την εδώ)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Από τη γραμματεία,
Ιωάννινα, 25/02/2019

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus