Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
A+ R A-

Για τους νεοεγγραφέντες κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

Καλούνται οι εγγραφέντες κατόπιν των φετινών κατατακτηρίων εξετάσεων να προσέρχονται στη Γραμματεία κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού για να παραλάβουν Βεβαίωση Σπουδών και οδηγίες για την έκδοση κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως μόνο μέσω ΚΕΠ.

Σημειώνουμε τα εξής:

Α. Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 2ο έτος σπουδών ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18.

Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο έτος σπουδών ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2018-19

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές > Προπτυχιακές) υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών και την κατηγοριοποίηση των μαθημάτων. Καλούνται οι φοιτητές να ανατρέξουν σε όλες τις ενότητες αυτού του Τμήματος της ιστοσελίδας προκειμένου να ενημερωθούν.

Β. Προκειμένου να δηλωθούν από τη Γραμματεία τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, οι εγγραφέντες στο 1ο έτος καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία σχετική αίτηση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου (προσφέρονται έξι μαθήματα).

Οι εγγραφέντες στο 2ο έτος δηλώνουν μαθήματα του 1ου και 3ου εξαμήνου μέχρι το μέγιστο αριθμό των δέκα (10) μαθημάτων.

Γ. Οι εγγραφέντες φοιτητές δύνανται να αναγνωρίσουν έως και 13 μαθήματα με συναφές αντικείμενο.

Προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα αυτή πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

i). Αίτηση αναγνώρισης (http://ecedu.uoi.gr/index.php/department/docs) με την πρόταση αντιστοιχίας μαθημάτων Τμήματος προέλευσης - μαθημάτων ΠΤΝ

ii). Αναλυτική βαθμολογία από το προηγούμενο Τμήμα

iii). Εκτύπωση από τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης του περιγράμματος του μαθήματος που θα αναγνωριστεί. 

- Με την απαλλαγή των μαθημάτων δεν κατοχυρώνεται κανενός είδους βαθμός.

04/01/2019
Από τη Γραμματεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus