Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
A+ R A-

Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ.

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται ή κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος
εντύπως και σε ψηφιακή μορφή (CD-rom, USB stick).
Δεν προβλέπεται η ηλεκτρονική αποστολή τους μέσω e-mail.

Από τη γραμματεία,

Ιωάννινα, 28/01/2019.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus