Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
A+ R A-

Εγγραφή φοιτητών από μετεγγραφή (κατηγορία Οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων)

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων η αίτηση μετεγγραφής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει εγκριθεί (κατηγορία Οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων), να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτηρίου, από την Πέμπτη 15  Νοεμβρίου 2018  έως και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018  καθημερινά και ώρες 10.00-13.00, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους, με ταχυμεταφορά (courier), στη διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Τ.Ν.,
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα.


Στην περίπτωση αποστολής απαιτείται η πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του φοιτητή.

 Οι φοιτητές θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να υποβάλουν, εκτός από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην αίτηση μετεγγραφής, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την εδώ)

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου φορολογικού έτους, απαραίτητο για τη δωρεάν σίτιση του φοιτητή. Για τη σίτιση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικού εντύπου το οποίο οι φοιτητές μπορούν να κατεβάσουν εδώ.

Η Γραμματεία, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση τους φοιτητές για τη χορήγηση βεβαιώσεων και κωδικών πρόσβασης.

Η δήλωση των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 θα γίνει από τη Γραμματεία και θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έξι διαθέσιμα μαθήματα, τα οποία οι φοιτητές μπορούν ήδη να παρακολουθούν:

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες Εξάμηνο Τύπος ECTS
ΝΕ403α Ηθολογία-Βιολογία ΚΟΥΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4
ΠΝΕ506 Θεατρική Παιδεία και Πράξη ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4
ΠΝΕ812 Συνεργασία Σχολείου, Οικογένειας, Κοινότητας ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4
ΠΕΥ100 Εισαγωγή στη Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ-ΜΑΛΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4
ΠΕΥ101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4
ΠΝΥ201 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 4

Καλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν προσεκτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που τους αφορούν.
http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/undergraduate

   Ιωάννινα, 14/11/2018

  Από τη Γραμματεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus