Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
A+ R A-

Για τους πρωτοετείς που έχουν ολοκληρώσει την ταυτοπροσωπία τους

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την ταυτοπροσωπία τους να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν τη Βεβαίωση Σπουδών/Εγγραφής και τις οδηγίες απόκτησης κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Παιδείας (έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δηλώσεις μαθημάτων, δήλωση συγγραμμάτων κλπ).

Τονίζουμε ότι όλες οι υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες μετά τις 8/10/2018 και η απόκτηση του κωδικού πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες μετά την απόδοση του User Name στο φοιτητή.

Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης: Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη 10.00-12.00.
 
Η χορήγηση των παραπάνω εντύπων μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.
Ο φοιτητής πρέπει να ζητήσει από το ΚΕΠ Πιστοποιητικό Σπουδών Πανεπιστημίου.
 
Σημαντικές επισημάνσεις:
- Οι φοιτητές πρέπει να εισέρχονται στην υπηρεσία απόκτησης κωδικού τουλάχιστον 24 ώρες μετά την παραλαβή του Αριθ. Μητρώου και των αντίστοιχων οδηγιών.
- Όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω θα είναι διαθέσιμες από τις 8/10/2018 και μετά.
 
 
Από τη Γραμματεία
26/9/2018

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus