Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
A+ R A-

Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους να προσέρχονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτηρίου, από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 9.00-13.00,  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους, με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση: Γραμματεία Π.Τ.Ν., Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 451 10, Ιωάννινα.

Οι εγγραφέντες θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ενώπιόν μας την Αίτηση Ηλεκτρονικής Εγγραφής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου που χορηγήθηκε από την ηλεκτρονική εφαρμογή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή υποβολής των δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο τρίτο άτομο, η αίτηση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από αρμόδια αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομία).

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος, απαραίτητο για τη δωρεάν σίτιση του φοιτητή.
Για τη σίτιση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικού εντύπου το οποίο οι φοιτητές μπορούν να κατεβάσουν εδώ.

Επιπλέον δικαιολογητικά:
Φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία πιστοποιητικό διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα.

Ορισμένες γενικές πληροφορίες για τους πρωτοετείς φοιτητές υπάρχουν ανηρτημένες εδώ.

Από τη γραμματεία
Ιωάννινα, 20/09/2018

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus