Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
A+ R A-

Για τους πρωτοετείς φοιτητές

Για τους πρωτοετείς φοιτητές

Η Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών σας καλωσορίζει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για τη διευκόλυνσή σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που παρατίθενται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των ηλεκτρονικών εγγραφών και την αποστολή των ονομάτων από το Υπουργείο, η Γραμματεία θα αναρτήσει ανακοίνωση με τα απαραίτητα έντυπα/δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι φοιτητές (θα είναι δυνατή και η αποστολή με κούριερ) προκειμένου να τους χορηγηθεί αριθμός μητρώου και βεβαίωση σπουδών.

 ______________________________________________________

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα;
Τα μαθήματα ξεκινούν κάθε χρόνο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου.

Φοιτητική ταυτότητα (πάσο).
Η αίτηση για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας υποβάλλεται από το φοιτητή ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας: https://academicid.minedu.gov.gr/ μετά τη λήξη των εγγραφών και αφού προηγηθεί η χορήγηση από τη γραμματεία αριθμού μητρώου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετά την αποστολή των ονομάτων από το Υπουργείο.

Φοιτητικές κατοικίες

Η διαδικασία υποβολής αίτησης διαμονής στις φοιτητικές κατοικίες του Π.Ι. καθορίζεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και η αντίστοιχη ανακοίνωση αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.uoi.gr).

Σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο.
Όλοι οι φοιτητές σιτίζονται δωρεάν στο φοιτητικό εστιατόριο με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Για τη δωρεάν σίτιση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ειδικού εντύπου στη Γραμματεία καθώς και αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού.

Πώς γίνεται η δήλωση μαθημάτων;
Στην αρχή κάθε εξαμήνου οι φοιτητές δηλώνουν ηλεκτρονικά στο σύστημα “Κρόνος” τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα εξεταστούν σε αυτό το εξάμηνο. Οι ημερομηνίες υποβολής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τι είναι το σύστημα «Κρόνος»;
Είναι το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου οι φοιτητές δηλώνουν τα μαθήματά τους στην αρχή κάθε εξαμήνου και παρακολουθούν την ακαδημαϊκή τους πορεία (βαθμολογίες, κατηγορίες μαθημάτων κλπ). Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης στην υπηρεσία χορηγούνται από τη Γραμματεία, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, και ισχύουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρειάζεται ο φοιτητής.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;
Πολλά από τα μαθήματα έχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, υποχρεωτικά εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις. Ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος είναι ευθύνη του διδάσκοντος μέσα στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τμήματος.

Συγγράμματα
Τα συγγράμματα χορηγούνται δωρεάν στους φοιτητές από την Υπηρεσία Εύδοξος. Η δήλωση των συγγραμμάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την υπηρεσία και τη Γραμματεία.

Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί κάθε φοιτητής περιλαμβάνει και περιγράφει τα προσφερόμενα σε αυτό μαθήματα.
Οι πρωτοετείς φοιτητές (εισαγωγή 2018-19) ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Πρόγραμμα Σπουδών 2018-19. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη θέση Σπουδές > Προπτυχιακές > Προγράμματα Σπουδών & Μαθήματα Ακαδ. Έτους αναρτάται η λίστα με τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε ακαδημαϊκό έτος για κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Μετεγγραφές
Οι αιτήσεις για τη μεταφορά θέσης επιτυχίας υποβάλλονται στο Υπουργείο Παιδείας σε ημερομηνίες που  ανακοινώνονται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών.

Χορήγηση πιστοποιητικών και εξυπηρέτηση από τη Γραμματεία
Η χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών και πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας γίνεται από τη Γραμματεία, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού, αποκλειστικά και μόνον στον ενδιαφερόμενο φοιτητή με την επίδειξη της ακαδημαϊκής του ταυτότητας.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στη Γραμματεία, ο φοιτητής μπορεί να αποστείλει σχετική αίτηση μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ και να λάβει το πιστοποιητικό στο ίδιο ΚΕΠ.
Πιστοποιητικά δεν παραδίδονται σε τρίτους και δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά.


Η Γραμματεία του Τμήματος δέχεται τους φοιτητές και το κοινό κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 10.00 έως τις 12.00

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τα φοιτητικά θέματα: 26510 07468, 09069

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus