Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
A+ R A-

Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματός μας "Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται  να ανανεώνει την εγγραφή του στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος και συγκεκριμένα το μήνα Οκτώβριο".

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος να συμπληρώσουν τη φόρμα Αίτησης (κατεβάστε την εδώ) και να την υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 01 έως 15 Οκτωβρίου 2018.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους με απλό ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση:
Γραμματεία Π.Τ.Ν.,
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα

Στην περίπτωση αποστολής, η αίτηση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από αρμόδια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π.) καινα συνοδεύεται από απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

Από τη γραμματεία.

Ιωάννινα, 04/09/2018

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus