Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019
A+ R A-

Νέος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης - Καλοκαίρι 2018| Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα ανακοινώνουν την έναρξη νέου
κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Καλοκαίρι 2018, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω
του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Από 12 έως 22 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους
φοιτητές των συμμετεχόντων Τμημάτων και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στις
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης και οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών. Επίσης
θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να
προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ανά Τμήμα έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Ενότητα: «Νέα»)
https://goo.gl/43DYPK.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα κληθούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους,
υποβάλλοντας σχετική αίτηση, από τη Δευτέρα 26.03.2018 έως την Παρασκευή
30.03.2018 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που
θα περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναμένεται να ανακοινωθεί στις 12 Μαρτίου 2018, στον
ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, στην ιστοσελίδα:
http://goo.gl/Wd270I

Διαρκής ενημέρωση:

http <http://gpa.uoi.gr> ://gpa.uoi.gr

https <https://www.facebook.com/gpauoi> ://www.facebook.com/gpauoi

https <https://www.twitter.com/gpauoi> ://www.twitter.com/gpauoi

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus