Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Αίτηση χορήγησης ΜΔΕ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον κύκλο των υποχρεώσεών τους στο Π.Μ.Σ. του Τμήματός μας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επόμενη ορκωμοσία, καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Πέμπτη 8/3/2018  (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού) τα εξής δικαιολογητικά:

- Αίτηση στην οποία εμπεριέχεται Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Η αίτηση συμπληρώνεται με πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα και υπάρχει τονισμός στο ονοματεπώνυμο.

Κατεβάστε την αίτηση πατώντας εδώ

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. " ... Προκειμένου να χορηγηθεί στο μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια βεβαίωση αποφοίτησης και να του απονεμηθεί το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα πρέπει:

1. Να έχει συγκεντρώσει το σύνολο των διδακτικών μονάδων
2. Να υποβάλει στη Γραμματεία τα παρακάτω:
- Ψηφιακό αντίγραφο της διπλωματικής του εργασίας
- Βεβαίωση από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ότι έχει καταθέσει αντίγραφο της διπλωματικής του εργασίας και ότι δεν έχει εκκρεμότητες ως συνδρομητής της.

- Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη οικονομικής εκκρεμότητας στις Φοιτητικές Κατοικίες

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι φοιτητές υποχρεούνται να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα. 

Υποχρεούνται επίσης να παραδώσουν το βιβλιάριο υγείας, εφόσον τους έχει χορηγηθεί.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (με απλό ταχυδρομείο και όχι συστημένη επιστολή) στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
451 10
Ιωάννινα

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ιωάννινα, 28/02/2018.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus