Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Εγγραφές Μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι εγγραφές των εισαχθέντων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ακαδ. έτους 2017-18, θα γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στο ισόγειο του Μεταβατικού Κτιρίου, από τη Δευτέρα 26/02/2018 έως και την Πέμπτη 01/03/2018 και ώρες 10.00-12.00.

Οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Την αίτηση εγγραφής  συμπληρωμένη
2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Δύο απλές φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier, στη διεύθυνση: 

Γραμματεία Π.Τ.Ν.
Ισόγειο Μεταβατικού Κτηρίου
Πανεπιστημιούπολη
451 10 Ιωάννινα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από αρμόδια αρχή (π.χ. Κ.Ε.Π.).

Τέλος, ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του ΠΜΣ ότι Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 5 Μαρτίου.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ιωάννινα 23/02/2018

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus