Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
A+ R A-

21. Για τους φοιτητές από Κατατακτήριες Εξετάσεις

Για τους φοιτητές από Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017-18

1. Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 2ο έτος σπουδών ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

2. Οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο 1ο έτος σπουδών ανήκουν στο Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Σπουδές > Προπτυχιακές) υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών και την κατηγοριοποίηση των μαθημάτων. Καλούνται οι φοιτητές να ανατρέξουν σε όλες τις ενότητες αυτού του Τμήματος της ιστοσελίδας προκειμένου να ενημερωθούν.

3. Καλούνται ΟΛΟΙ οι εισαχθέντες των φετινών κατατακτηρίων εξετάσεων να προσέλθουν στη Γραμματεία για να παραλάβουν επικαιροποιημένη Βεβαίωση Σπουδών (εναλλακτικά μπορούν να τη ζητήσουν μέσω ΚΕΠ) και, όσοι δεν έχουν παραλάβει,  κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

4. Καλούνται, επίσης, να προετοιμάσουν το φάκελο αναγνώρισης των μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει

i). Αίτηση αναγνώρισης (http://ecedu.uoi.gr/index.php/department/docs) με την πρόταση αντιστοιχίας μαθημάτων Τμήματος προέλευσης - μαθημάτων ΠΤΝ
 
ii). Αναλυτική βαθμολογία από το προηγούμενο Τμήμα ή Τμήματα

iii). Εκτύπωση του περιγράμματος του μαθήματος, από τον πιο πρόσφατο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος προέλευσης, της ύλης και του διδακτικού/επιστημονικού αντικειμένου του μαθήματος που θα αναγνωριστεί.

Μόνο ένα μάθημα θα περιλαμβάνεται σε κάθε σελίδα.
Στην κορυφή της σελίδας να γράψετε το μάθημα του ΠΤΝ που θεωρείτε ότι είναι συναφές και πρέπει να αναγνωριστεί.

 

Η κατάθεση του φακέλου αναγνώρισης μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης τις ημέρες και ώρες συνεργασίας (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 10-12) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και την Πέμπτη 15/3/2018.

 

 - Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του ΠΤΝ ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων τα οποία μπορεί να αναγνωρίσει ένας φοιτητής από προηγούμενο Τμήμα φοίτησης είναι δεκατρία (13).
 - Τα μαθήματα που θα αναγνωριστούν είναι αυτά με τη μεγαλύτερη συνάφεια.
- Με την απαλλαγή των μαθημάτων δεν κατοχυρώνεται κανενός είδους βαθμός.

 

 

26/02/2018
Από τη Γραμματεία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus