Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019
A+ R A-

Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου

                                                                                                                       Ιωάννινα,  18/01/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σχολή Επιστημών Αγωγής                                

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

                           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

με ωριαία αντιμισθία για παροχή επικουρικού έργου

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών για το έτος 2018

 

                     Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών αποφάσισε την πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο για το έτος 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 208800/Ζ1 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4325/12-12-2017).

                     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 (καθημερινά και ώρες 10-12) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (κατεβάστε την εδώ)
  2. Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση (κατεβάστε την εδώ) στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο:

«Δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμιά άλλη πηγή. Σε περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, θα ενημερώσω άμεσα το Τμήμα μου».

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν και τα κάτωθι, τα οποία θα επισυναφθούν στις αιτήσεις των υποψηφίων από τη Γραμματεία:

  1. Βεβαίωση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. ή βεβαίωση όπου θα φαίνεται ότι είναι υποψήφιοι διδάκτορες.
  2. Βεβαίωση όπου θα φαίνεται η βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στο Π.Μ.Σ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Ιωάννινα, 18/01/2018

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus