Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

____________________________________________________

Προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
_____________________________________________________

Το Παιδαγωγικό Tμήμα Νηπιαγωγών του Παν/μίου Ιωαννίνων ανακοινώνει την Προκήρυξη  για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με καταληκτική προθεσμία την 26η Ιανουαρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου για την έντυπη αίτηση).
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μόνο μία (1) από τις κατευθύνσεις και να υποβάλουν μόνο μία (1) αίτηση ακολουθώντας την εξής διαδικασία:
 

Α. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης με τη συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας και την ταυτόχρονη μεταφόρτωση του βασικού τίτλου σπουδών.

Συμπληρώστε τη φόρμα πατώντας το σύνδεσμο:  
>>  Φόρμα ηλεκτρονικής αίτησης

Ανεβάστε το βασικό τίτλο σπουδών βάζοντας ως τίτλο του αρχείου το ΕΠΩΝΥΜΟ και το ΟΝΟΜΑ σας:  
>>  Φόρμα μεταφόρτωσης (upload) του βασικού τίτλου σπουδών   

 

Β. Έντυπη υποβολή της αίτησης και αποστολή του πλήρους φακέλου με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Ισόγειο Μεταβατικού Κτιρίου
Πανεπιστημιούπολη

451 10 Ιωάννινα

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Αίτηση (κατεβάστε την εδώ)
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.
3. Αναλυτική βαθμολογία
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου Γ1/Γ2 - C1/C2 ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει)

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφοδεύτερου πτυχίου του 1ου, 2ου ή 3ου κύκλου σπουδών(εφόσον υπάρχει)

7. Υπόμνημα με τους τίτλους όλων των εργασιών, δημοσιεύσεων και ερευνών που τυχόν υπάρχουν
8. Διπλωματική, Ερευνητικές εργασίες και άλλες δημοσιεύσεις,  εφόσον υπάρχουν

 

Οι εξετάσεις και η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2018. (Δείτε εδώ)
Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών.

Σχετικά αρχεία και σύνδεσμοι:

1. Προκήρυξη
2. ΦΕΚ Ίδρυσης ΠΜΣ στο Π.Τ.Ν
3. Εσωτερικός κανονισμός ΠΜΣ

4. Σύνδεσμος ΑΣΕΠ για τους έγκυρους τίτλους ξένων γλωσσών

 

Από τη Γραμματεία του Π.Τ.Ν. 
Ιωάννινα 21/12/2017

 

 

_________________________________

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus