Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Υπηρεσίες για τους φοιτητές

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

 • Η πρόσβαση στο νέο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι καθημερινή ακόμη και το Σαββατοκύριακο.
 • Οι πληροφορίες για ζητήματα του Προγράμματος Σπουδών και της λειτουργίας του Τμήματος παρέχονται στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου και του Τμήματος, ενώ έξω από το γραφείo της Γραμματείας και των διδασκόντων αναρτώνται ανακοινώσεις για διάφορα θέματα.
 • Η πληροφόρηση των φοιτητών για την υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας της Προσχολικής Παιδαγωγικής.
 • Από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χορηγούνται υπηρεσίες με δυνατότητες χρήσης ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών περιοδικών, ατομικών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων στους φοιτητές, χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (e-course).
 • Υπηρεσία υποχρεωτικής ηλεκτρονικής επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων από τους φοιτητές.
 • Καλωδιακή, (όχι όμως και ασύρματη), σύνδεση με το διαδίκτυο σε όλους τους χώρους του Τμήματος, η οποία αξιοποιείται στο έπακρο από τη Γραμματεία, τα Εργαστήρια, τα μέλη Δ.Ε.Π. στα γραφεία τους και τους φοιτητές.
 • Ο ελληνικός ιστότοπος του Τμήματος παρέχει επικαιροποίημένη πληροφόρηση.
 • Στα κτήρια της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων λειτουργούν υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
  • φοιτητικό εστιατόριο το οποίο εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές.
  • Γυμναστήριο.
 • Δεν υπάρχουν στο Τμήμα ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών ή των ΑΜΕΑ και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους. Ωστόσο, οι καθηγητές του Τμήματος βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των ειδικών αυτών κατηγοριών φοιτητών, ενώ και η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής εξυπηρετεί ιδιαίτερα τις ανάγκες τους. Η εμπειρία δείχνει ότι τα όποια προβλήματα επιλύονται αρκετά ικανοποιητικά.
 • Υποτροφίες που χορηγεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Παρέχεται εγκαίρως κάθε σχετική ενημέρωση
 • «Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών», στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους κατά την οποία ο Πρόεδρος και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος υποδέχονται και ενημερώνουν τους/τις νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες για το Πρόγραμμα Σπουδών και τη γενικότερη λειτουργία του Τμήματος και τους επιδίδεται ο Οδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους.
 • Όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, οι φοιτητές του Τμήματος μετέχουν με εκπρόσωπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις του Τμήματος και σε διάφορες επιτροπές. Επιπλέον, παρακολουθούν ή και συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος (συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις),συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές και διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Τμήματος επιστημονικές εκδηλώσεις.
 • Οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το Τμήμα μέσα από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργάζονται για τα πάσης φύσεως θέματα των σπουδών τους με τους υπευθύνους του Προγραμμάτων Ανταλλαγών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παράλληλα, υποστηρίζονται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus