Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018
A+ R A-

Πρόεδρος

sakellarioua3

Από 1ης Σεπτεμβρίου 2013 νέα Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών είναι η  Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου.

Οι βασικοί άξονες μελλοντικής ανάπτυξης για το Τμήμα στηρίζονται στο τρίπτυχο:

  • ανθρώπινο δυναμικό
  • ποιότητα & έρευνα
  • εξωστρέφεια & κοινωνική προσφορά.

Ο προγραμματισμός της διετίας 2013-2015 αφορά επιγραμματικά:
• Την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (σεβασμός -ισοτιμία, ανάπτυξη καλού κλίματος συνεργασίας & ενεργοποίηση και αξιοποίηση όλου του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού).
• Τη διαμόρφωση γενικού σχεδιασμού δράσεων και πρωτοβουλιών (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου).
• Τον οικονομικό προγραμματισμό, την εξεύρεση νέων οικονομικών πόρων και την εκλογή νέων μελών ΔΕΠ.

• Την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών.
• Την αξιοποίηση της εμπειρίας από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, τη συνεχή βελτίωση και την καλύτερη σύνδεση με τους φορείς εκπαίδευσης.
• Τις τακτές συναντήσεις και τη διαρκή συνεργασία με τους φοιτητές του Τμήματος, ώστε να προωθούνται τα αιτήματά τους και οι απόψεις τους στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
• Την εκπόνηση πλαισίου Μεταπτυχιακής έρευνας και επικουρικού έργου.
• Την διασφάλιση διατμηματικών και διαπανεπιστημιακών συνεργασιών για άμεση λειτουργία κοινών μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.
• Την ενίσχυση της παράδοσης του Τμήματος στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και στοχευμένων συμποσίων για την προώθηση του ακαδημαϊκού διαλόγου, της έρευνας και της σύζευξης μεταξύ θεωρίας και πράξης.
• Την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη διαμόρφωση συνεργασιών που ενισχύουν την έρευνα και τον επαγγελματικό ρόλο των αποφοίτων, όπως για παράδειγμα:

• το πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ - «Καινοτόμες δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός», και
• το πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το Π.Τ.Ν. στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2013-2015.

• Την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του Τμήματος με στόχο την καλύτερη προβολή της ερευνητικής παραγωγής, την τεκμηρίωση και την ανάπτυξη νέων χώρων (ηλεκτρονικού) διαλόγου.


Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2016-2017

Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2015-2016

Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2014-2015

Απολογισμός πεπραγμένων Προεδρίας 2013-2014

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus