Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020
A+ R A-

Αξιολόγηση Τμήματος

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ


 Το Τμήμα εφαρμόζει διαδικασίες Εσωτερικής Αξιολόγησης και απογραφής των βασικών δεικτών μιας ποιοτικής διδασκαλίας.

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης συντονίζεται από την ΟΜΕΑ

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο ΠΤΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και αποτυπώθηκε αναλυτικά στην Ετήσια Απογραφική Έκθεση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 2008-2009, η οποία κατατέθηκε στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μετά την ολοκλήρωση της 1ης Απογραφικής Έκθεσης εκπονήθηκαν άλλες τρεις για την περίοδο 2009-2011.

Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 κατατέθηκε και Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) επί της οποίας η Α.Δ.Ι.Π. υπέβαλλε σχόλια αναθεώρησης τον Ιανουάριο του 2012.

Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης για το 2012-2013 υλοποιήθηκε από την Ο.Μ.Ε.Α. και την Υποστηρικτική ομάδα με τον συντονισμό της νέας Προέδρου. Επιπλέον υπήρξε συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.) για την αξιοποίηση των αξιολογικών δεδομένων της περιόδου 2011-2012 καθώς τα νέα δεδομένα (2012-2013) δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Η αξιολόγηση στηρίχθηκε συλλογή δεδομένων και τεκμηρίων σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό, διδακτικο και ερευνητικό έργο στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω εξαμηνιαίων απογραφικών ερωτηματολογίων από τους φοιτητές/τριες στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινό – εαρινό) από τη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Σύνθεση της Ο.Μ.Ε.Α.

Η εσωτερική έκθεση 2012-2013στηρίχθηκε στ ις προδιαγραφές ποιότητας της Α.Δ.Ι.Π. και συντάχθηκε από την Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος, την οποία αποτέλεσαν τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π.:

Σακελλαρίου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια, (Πρόεδρος O.M.E.A)
Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής
Πλακίτση Κατερίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Το έργο της Ο.Μ.Ε.Α. συνεπικουρείται από την Υποστηρικτική Oμάδα της Ο.Μ.Ε.Α., όπως αυτή ορίστηκε στη Συν.αριθμ.499/26-06-2013 και την οποία αποτέλεσαν τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

  • Αποστολόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής
  • Βαμβακούση Ξένια, Λέκτορας
  • Ζάραγκας Χαρίλαος, Λέκτορας
  • Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
  • Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Σπανάκη Μαριάννα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

  • Κούργιας Κωνσταντίνος, Γραμματέας Π.Τ.Ν.
  • Αθανασοπούλου Ευαγγελία
  • Κολτσίδα Μαρία

Το Τμήμα συμμετέχει και στις διαδικασίες Εξωτερικής Αξιολόγησης της ΑΔΙΠ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus