Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019
A+ R A-

Έντυπα

Υπεύθυνη δήλωση ν.1599
Απλή αίτηση
Αίτηση 407

Έντυπα για προπτυχιακούς φοιτητές

Αίτηση αναστολής σπουδών
Αίτηση χορήγησης πτυχίου  
Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων.doc
Αίτηση εξέτασης από επιτροπή
Αίτηση εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Προπτυχιακού Φοιτητή
Έντυπο κατάθεσης Διπλωματικής Εργασίας Προπτυχιακού Φοιτητή
Αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις
Αίτηση εγγραφής κατόπιν κατατακτηρίων εξετάσεων

 

Έντυπα για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Αίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (Π.Μ.Σ.)

Φύλλο αξιολόγησης Διπλωματικής Εργασίας

 

Έντυπα για υποψήφιους διδάκτορες

Ανατρέξτε στο Μενού: Σπουδές-Διδακτορικές-Απαραίτητα έντυπα

 

Έντυπα για διδάσκοντες

Έντυπο ορισμού τριμελούς εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
Έντυπο βαθμολογίας διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού φοιτητή

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Μεταβατικό Κτήριο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
45110 - Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα

Χάρτης

map

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

campus